ABP@BDZ โง่ซ้ำโง่ซาก


วันนี้มาดูความโง่ซ้ำโง่ซากของสมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ กันต่อ

ทบทวนกันก่อน สมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ เห็นว่า คุณลุงการุณย์ สอนทุกกายต้องผ่านฐาน 7 ฐานผิด  เพราะ หลวงพ่อให้ผ่าน 7 ฐานแค่กายเดียว คือ กายมนุษย์หยาบ 

ซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วว่า อย่างไรก็ไม่ผิดแน่ๆ เพราะ กายแรกทำอย่างนั้น กายอื่นๆ ทำอย่างนั้น ไม่ผิดแน่ๆ

แล้วตัวอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ความผิดที่จะต้องมาโจมตีกันเป็นบ้าเป็นหลังอย่างที่ สมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ ทำ 

ABP@BDZ นี่ มันสมองหมา ปัญญาควายจริงๆ  ทำอย่างกับเป็นเรื่องร้ายแรง ทั้งๆ ที่คุณลุงการุณย์ก็สอนถูกแล้ว

ขอย้ำหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การสอน เราสอนของเราแบบนั้น เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เห็นดวงธรรม เห็นกายธรรมกัน

สมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ มันเคยสอนวิชาธรรมกายได้แบบนี้หรือเปล่า .....

ต่อมาท่านเจ้าของกระทู้ได้โต้แย้ง สมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ ไว้ดังนี้

ผมเขียนไป นึกไป ชาติหน้า คุณ ABP@BDZ แกอาจจะเกิดเป็นควาย แล้วเห่าได้แบบหมา หรืออาจจะเกิดเป็นหมา แล้วร้องได้อย่างควายอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆ

เพราะ คำแช่งของผมนี่แหละ

ข้อความที่ว่า "เรื่องของการเดิน 18 กาย ที่ลุงการุณย์บอกว่า ถึงกายละเอียดกายไหน ก็ให้เดินใจ 7 ฐานของกายนั้น เหมือนที่เดินใจของกายมนุษย์หยาบ"  

มันผิดอย่างไรก็ในเมื่อหลวงพ่อสอนไว้แบบนั้น

ขอให้ยกตัวอย่างจากหนังสือของคุณลุงการุณย์ แล้วบอกมาเลยว่า ผิดจากหนังสือของหลวงพ่อเล่มใด และเหตุผลที่คุณว่าผิด

สมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ ยังไม่ทันได้ตอบ  ท่านเจ้าของกระทู้ก็เขียนมาอีก 1 ความคิดเห็น ดังนี้

ผมพยายามจะตีความความคิดของคุณนะครับ  หากผิดอย่างไรก็ขออภัยด้วย  คือ หนังสือ 18 กายของหลวงพ่อ  ตั้งแต่หน้า 16 พูดถึงการเดินวิชา 6 ดวง  ทั้ง 18 กาย  (แต่ไม่ได้กล่าวถึงการผ่านฐาน 7 ฐาน)

ส่วนหน้า 38 หลวงพ่อสอนการเดินผ่านฐาน 7 ฐาน ผ่านดวง 6 ดวง เห็นกายมนุษย์ละเอียด จากนั้นก็ถึงข้อความที่ว่า :

"หยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกส่วนเข้า ก็เห็นตัวของเราที่ไปเกิดมาเกิด อ้อ ไอ้นี่เอง ไปเกิดมาเกิด

เข้าแบบต้นแล้ว ให้รู้จักหลักอย่างนี้ ไม่เคลื่อนละอย่างนี้ เคลื่อนไม่ได้ทีเดียวตายตัวเชียว
เมื่อรู้จักหลักอันนี้แล้ว ต่อแต่นี้ไป ก็จะสอนให้ทำต่อไป"

จากนั้นก็ไม่ได้กล่าวถึงกายต่อๆไป

ทางคุณก็เลยเข้าใจว่า ให้เดิน 7 ฐานเฉพาะกายมนุษย์  เลยจากกายมนุษย์ ไม่ต้องผ่าน 7 ฐาน

คราวนี้ เป็นส่วนที่ผมคิดเป็นคำตอบนะครับ :

ตั้งแต่หน้า 16 หลวงพ่อพูดถึงการเดินวิชาของทั้ง 18 กายในลักษณะที่เหมือนๆกัน  แปลว่าทุกๆกายเดินเหมือนกัน

ส่วนหน้า 38  ผมว่า คำสำคัญอยู่ที่คำว่า "แบบต้น"   ถ้าผมตีความ ก็จะเป็นลักษณะ "แบบข้างต้น" "แบบเบื้่องต้น"   (หรืออาจจะเป็นคำว่า "ต้นแบบ" ตามภาษาสมัยใหม่)

ซึ่งหากตีความอย่างนี้แล้ว ก็แปลว่า ต้องใช้ต่อๆไป

ด้งนั้น การที่คุณตีความว่า ใช้กับฐาน 7 ฐานใช้กับกายมนุษย์อย่างเดียว ก็ไม่น่าจะใช่

ผมขออธิบายตามหลักภาษาศาสตร์นิดหนึ่ง ในเรื่องข้อความเก่ากับข้อความใหม่

ในการสื่อสารของมนุษย์ด้วยภาษานั้น  ถ้าผู้สื่อสารกับผู้รับสารรู้เรื่องใดด้วยกันแล้ว ก็มักจะ “ละ” ไม่กล่าวถึงในการสื่อสารกัน

เป็นธรรมชาติในการประหยัดอย่างหนึ่งของภาษา

ยกตัวอย่าง

มีเพื่อนกัน 2 คน เดินอยู่คนละฝั่งถนน  คนหนึ่งตะโกนข้ามฝั่งมาว่า “เฮ้ย ที่เก่า เวลาเดิม”  แค่นั้น ก็สื่สารกันได้แล้ว

สถานที่นัดพบ กับเวลานัดพบ ทั้ง 2 คนรู้เรื่องกันดีอยู่แล้ว

ในเรื่องการสอนฐาน 7 ฐานนี่ก็เช่นเดียวกัน  หลวงพ่อสอนมาเป็นเวลาสิบๆ ปี  คนเรียนก็เรียนกันมาเป็นสิบปีเช่นเดียวกัน

ในการจัดบันทึกก็ไม่ต้องไปจดให้ละเอียดถึงขนาดนั้น

ปัญหาที่ สมองหมา ปัญญาควาย ABP@BDZ ไม่ได้คิดก็คือ การปฏิบัติ  คุณลุงและลูกศิษย์สอนกันเป็นประจำ  คือ ทั้งปริยัต และปฏิบัติ

คนอ่านเฉยๆ ไม่ปฏิบัติ อ่านน้อยด้วย สมองหมา ปัญญาควายด้วย  มันจะไปรู้ดีกว่า ได้อย่างไร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น